Апаратура та термохірургічні технології у протезуванні на імплантантах у людей похилого віку

0

I. Введення

Збільшення долі людей похилого віку в структурі населення України формує одну з найбільш важливих проблем – герентологічну направленість сучасної стоматології [1-3]. При старінні створюються певні умови розвитку захворювань, що не дозволяють ефективно застосовувати традиційні хірургічні технології в протезуванні. Нами запропоновано використання сучасних інноваційних термохірургічних технологій для вирішення проблем протезування на імплантати у людей похилого віку.

II. Інструкція для авторів 

Проведено аналіз можливості застосування стоматологічного лазеру, стоматологічного гідролазеру пьезоскалера, діатермокоагулятора, високочастотного та безконтактного коагулятора для здійснення ряду хірургічних маніпуляцій в рамках технології протезування на імплантатах незнімними балочними мостовидними конструкціями.

Проблеми протезування у людей похилого віку пов’язані з деструктивними процесами в м’яких і кісткових тканинах альвеолярного відростку, відсутність достатнього об’єму кісткової тканини в зоні імплантації, наявності таких супутніх захворювань, як пародонтоз та пародонтит. Нерідко протезування потребує попередньої хірургічної санації зони імплантації. А саме: видалення зубів, які не підлягають протезуванню, грануляцій та гранулом, в тому числі інфікованих, обробки свіщових ходів та інші.

Санація зони протезування з застосування традиційних хірургічних технологій є достатньо травматичною, з тривалим періодом заживлення, нерідко пов’язана з ризиком рецидивів гранульом, свіщових ходів, хронізації інфекційних процесів в рані.

Застосування стоматологічного лазеру та гідролазеру в значній мірі дозволяє вирішити ряд питань пов’язаних з попередженням ускладнень санації зони протезування. Разом з тим відсутність антимікробної дії не дозволяє попередити хронізацію інфекційних процесів в рані. Не мале значення має висока вартість апаратури (понад 20 тис. євро), витратних матеріалів та засобів безпеки персоналу і пацієнта. Проблеми пов’язані з сервісним обслуговуванням.

П’єзоскалер дозволяє якісно здійснити препарування кістки та м’яких тканин, особливо в зоні гайморових пазух. Разом з тим застосування п’єзоскалера для здійснення інших хірургічних маніпуляцій в процесі протезування на імплантатах обмежене або неможливе. Вартість п’єзоскалерів, що пропонуються на ринку знаходяться в межах 5-10 тис. євро.

Застосування діатермокоагулятора, має певні переваги перед традиційними хірургічними технологіями. Він застосовується при видаленні гранульом, зупинці кровотеч з невеликих судин. Обмежені можливості діатермокоагулятора та необхідність використання окремого апарату привели до його епізодичного використання в стоматологічній практиці.

Застосування високачастотних та безконтактних термокоагуляторів, які розроблені в ІЕЗ ім.Є.О.Патона, у більшості випадків дозволяють попередити ускладнення при проведенні санації в зоні протезування на імплантатах з застосуванням незнімних балочними мостовидних конструкцій. Найбільші переваги має гібридна апаратура, яка в одному апараті об’єднує високочастотну та конвекційно-інфрачервону коагуляцію (табл. 1).

Таблиця 1

Основні хірургічні маніпуляції, що здійснюються в процесі протезування на імпланти у людей похилого віку

Хірургічні маніпуляції

Традиційна хірургічна технологія

Гібридний термохірургічний апарат «ПАТОНМЕД»

Видалення зубів

В повному об’ємі

Не застосовується

Гемостаз в лунці

Тампонада 20-60 хв.

Обробка 1-2хв.

Дезинфекція раневої поверхні

Не можлива

Обробка 1-2хв.

Профілактика інфекційних ускладнень для гнійних ран

Анти-біотико-терапія

Обробка 1-2хв.

Розтин м’яких тканин

В повному об’ємі

Обмежене використання

Попередження кровотечі при розтині

Не можливо

Можливо

Необхідно уточнити, що при застосуванні конвекційно-інфрачервоного потоку при обробці поверхні рани відбувається одночасний гемостаз та дезинфекція рани. Така обробка є ефективною і у випадках гнійної рани з тривалим перебігом інфекційного процесу. Попередня обробка м’яких тканин таким потоком дозволяє проводити безкровні розтини м’яких тканин.

III. Висновок

Таким чином застосування гібридного спеціалізованого термокоагулятору «ПАТОНМЕД» дозволяє в виконувати більшість хірургічних маніпуляцій, які пов’язані з гемостазом, профілактикою інфекцій та лікування гнійних ран при санації зони протезування на імпланти з застосуванням незнімнимих балочнимих мостовидних конструкцій.

Посилання

[1] Алимский А.В. Геронтостоматология: настоящее и перспективы // Стоматология для всех. – 1999. - №1. – С. 29 – 31.

[2] Байриков И.М. Способ профилактики атрофии тканей протезного ложа при полном отсутствии зубов у пожилых // Самарский медицинский журнал. – 2001. - №4. – С.45.

[3] Грудянов А.И. Состояние тканей зубов и пародонта у лиц пожилого и старческого возраста в зависимости от доступности стоматологической помощи / Грудянов А.И., Найговзина Н.Б., Овсянников В.А. // Пародонтология. – 2007. - № 4. – С. 71-75.